przypadek

cas m, (zbieg okoliczności) hasard m

Każdy przypadek jest inny.
Cela diffère de cas en cas.
s(ə)la difεʀ də kɑɑ̃ kɑ
To nie mój przypadek.
Ce n'est pas mon cas.
sə nε pɑ mɔ̃ kɑ
To jest podręcznikowy przypadek.
C'est un cas d'école.
setœ̃ kɑ dekɔl
Spotkaliśmy się przypadkiem.
On s'est rencontrés/Nous nous sommes rencontrés par hasard.
ɔ̃ se ʀɑ̃kɔ̃tʀe/nu nu sɔm ʀɑ̃kɔ̃tʀe paʀ ˈazaʀ
Nie ma/wie pan(i) przypadkiem...?
N'auriez-vous pas/Ne sauriez-vous pas par hasard... ?
nɔʀjevu pɑ/nə soʀjevu pɑ paʀ ˈazaʀ... ?
Gdybyś przypadkiem zmienił zdanie...
Si jamais tu changes d'avis...
si ʒamε ty ʃɑ̃ʒ davi
W moim przypadku...
Dans mon cas...
dɑ̃ mɔ̃ kɑ
w najlepszym przypadku
dans le meilleur des cas
dɑ̃ lə mεjœʀ de kɑ