umowa

contrat m, accord m

Umowa stoi!
D'accord !
dakɔʀ !
Wynegocjowaliśmy korzystną umowę.
On a négocié un contrat avantageux.
ɔ̃na negɔsje œ̃ kɔ̃tʀa avɑ̃taʒø
Umowa wygasła pół roku temu.
Le contrat a expiré il y a six mois.
lə kɔ̃tʀa a εkspiʀe ilja si mwa
Musimy przestrzegać warunków umowy.
Nous devons respecter les conditions du contrat.
nu dəvɔ̃ ʀεspεkte le kɔ̃disjɔ̃ dy kɔ̃tʀa
W kwestii tej umowy...
Quant à ce contrat...
kɑ̃ta sə kɔ̃tʀa
W przypadku niedotrzymania umowy...
En cas de non-respect du contrat...
ɑ̃ kɑ də nɔ̃ʀεspε dy kɔ̃tʀa
umowa o pracę
contrat de travail
kɔ̃tʀa də tʀavaj