wystarczyć

suffire

To nie wystarczy.
Ce n'est pas assez., Ça ne suffit pas.
sə nε pɑ aseˌ sa nə syfi pɑ
Tyle wystarczy do szczęścia.
Cela suffit au bonheur.
s(ə)la syfi o bɔnœʀ
Wystarczy mi to, co zostanie.
Je me contente des restes.
ʒə mə kɔ̃tɑ̃t de ʀεst
Wystarczy mi (do tego) papier i ołówek.
Il me faut juste un papier et un crayon.
il mə fo ʒyst œ̃ papje e œ̃ kʀεjɔ̃
Czasami wystarczy parę dolarów.
Des fois on s'en tire avec quelques dollars.
de fwa ɔ̃ sɑ̃ tiʀ avεk kεlk(ə) dɔlaʀ
Wystarczy do mnie zadzwonić.
Il suffit de m'appeler.
il syfi də map(ə)le
Wystarczy to sobie przeczytać.
Il suffit de le lire., Tu n'as qu'à le lire.
il syfi də lə liʀˌ ty na ka lə liʀ