właściwy

exact/exacte, bon/bonne, juste

Nie mogę znaleźć właściwego słowa.
Je ne peux pas trouver le mot juste/correct.
ʒə nə pø pɑ tʀuve lə mo ʒyst/kɔʀεkt
Podjął właściwą decyzję.
Il a pris une bonne décision., Il s'est bien décidé.
il a pʀi yn bɔn desizjɔ̃ˌ il se bjε̃ deside
To jest właściwy człowiek na właściwym miejscu.
C'est l'homme qu'il faut.
se lɔm kil fo
A właściwa odpowiedź to...
Et la réponse correcte est..., Et la bonne réponse est...
e la ʀepɔ̃s kɔʀεkt εˌ e la bɔn ʀepɔ̃s ε
być we właściwym miejscu we właściwym czasie
être en temps et lieu
εtʀ ɑ̃ tɑ̃ e ljø