przypomnieć

komuś kogoś/coś rappeler qqn/qqch à qqn

Przypomnij mi, żebym do niego zadzwonił.
Rappelle-moi de lui téléphoner.
ʀapεlmwa də lɥi telefɔne
Przypomina mi ojca.
Il me rappelle mon père.
il mə ʀapεl mɔ̃ pεʀ
Nie przypomina ci to czegoś?
Ça te rappelle quelque chose ?
sa tə ʀapεl kεlk(ə) ʃoz ?
Nawet mi tego nie przypominaj!
Ne me le rappelle pas !
nə mə lə ʀapεl pɑ !
To przypomina w smaku piwo.
Au niveau du goût, ça fait penser à la bière.
o nivo dy guˌ sa fε pɑ̃se a la bjεʀ
Nie przypominam sobie.
Je ne me rappelle pas.
ʒə nə mə ʀapεl pɑ
To przypomina zabawę w kotka i myszkę.
On dirait un chat avec une souris.
ɔ̃ diʀε œ̃ ʃa avεk yn suʀi
Pozwolę sobie przypomnieć, że...
Permettez-moi de vous rappeler que...
pεʀmεtemwa də vu ʀap(ə)le kə
To przypomniało mi, co zrobił...
Ça m'a rappelé ce qu'il avait fait...
sa ma ʀap(ə)le sə kil avε fε
Spróbuj sobie przypomnieć...
Essaie de te rappeler...
esε də tə ʀap(ə)le
Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy...
Je n'arrive pas à me rappeler quand...
ʒə naʀiv pɑ a mə ʀap(ə)le kɑ̃
zwierzę przypominające lisa
un animal rappelant un renard
œ̃nanimal ʀap(ə)lɑ̃ œ̃ ʀ(ə)naʀ