pójść

gdzieś aller qqpart, (przynieść, przyprowadzić) po kogoś/coś aller chercher qqn/qqch

Pójdź po niego.
Va le chercher.
va lə ʃεʀʃe
Jak poszło?
Comment est-ce que ça s'est déroulé ?
kɔmɑ̃ εs kə sa se deʀule ?
Gładko poszło.
Ça s'est déroulé sans problèmes.
sa se deʀule sɑ̃ pʀɔblεm
Pójdę z nią do kina.
Je vais la prendre au cinéma.
ʒə vε la pʀɑ̃dʀ o sinema
Pójdziemy na skróty.
Nous allons prendre un raccourci.
nuzalɔ̃ pʀɑ̃dʀ œ̃ ʀakuʀsi
Poszedł pojeździć na rowerze.
Il est allé faire du vélo.
il εtale fεʀ dy velo
Poszedł sobie.
Il est parti.
il ε paʀti
Będziesz musiał pójść na ustępstwa.
Tu vas devoir rabattre de tes exigences.
ty va d(ə)vwaʀ ʀabatʀ də tezεgziʒɑ̃s
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
Bien mal acquis ne profite jamais.
bjε̃ mal aki nə pʀɔfit ʒamε