przez

coś par, à travers qqch, (z powodu) kogoś/coś à cause de qqn/qqch

Proszę przejść przez ulicę.
Traversez la rue.
tʀavεʀse la ʀy
Przeskoczył przez płot.
Il a sauté par-dessus la clôture.
il a sote paʀd(ə)sy la klotyʀ
Przez zawór ulatnia się gaz.
Le gaz s'échappe par la valve.
lə gɑz seʃap paʀ la valv
Wszedłem tam przez okno.
J'y suis entré par la fenêtre.
ʒi sɥi ɑ̃tʀe paʀ la f(ə)nεtʀ
Zasłabła przez ten upał.
Elle s'est évanouie tellement il faisait chaud.
εl setevanwi tεlmɑ̃ il fəzε ʃo
Mówisz przez sen.
Tu parles dans ton sommeil.
ty paʀl dɑ̃ tɔ̃ sɔmεj
Rozmawia przez telefon.
Il est en train de téléphoner.
il εtɑ̃ tʀε̃ də telefɔne
Co przez to rozumiesz?
Qu'est-ce que tu comprends par cela ?
kεs kə ty kɔ̃pʀɑ̃ paʀ s(ə)la ?
Spotkałam ją przez przypadek.
Je l'ai rencontrée par hasard.
ʒə le ʀɑ̃cɔ̃tʀe paʀ ˈazaʀ
Wszystko przez ciebie.
Tout ça à cause de toi., Tout est (de) ta faute.
tu sa a koz də twaˌ tutε (də) ta fot
Przez cały wieczór czytał książkę.
Il a passé toute la soirée à lire un livre.
il a pɑse tut la swaʀe a liʀ œ̃ livʀ
przez Internet
sur Internet
syʀ ε̃tεʀnεt
przez cały rok
(pendant) toute l'année
(pɑ̃dɑ̃) tut lane
przewozić nielegalnie kogoś/coś przez granice
passer qqn/qqch en contrebande
pɑse ɑ̃ kɔ̃tʀəbɑ̃d
artykuł napisany przez znanego dziennikarza
article écrit par un journaliste connu
aʀtikl ekʀi paʀ œ̃ ʒuʀnalist kɔny