pani

femme f, (w zwrotach grzecznościowych) Madame f

Tak, proszę pani.
Oui, Madame.
ˈwiˌ madam
Jest panią mojego serca.
Mon cœur bat pour elle.
mɔ̃ kœʀ ba puʀ εl
Czy już się pani zdecydowała?
Vous avez déjà décidé ?
vuzave deʒa deside ?
pani domu
maîtresse de la maison
mεtʀεs də la mεzɔ̃