nigdy

jamais

Nigdy jej nie widziałem.
Je ne l'ai jamais vue.
ʒə nə le ʒamε vy
Nigdy nie mów nigdy.
Il ne faut jamais dire jamais.
il nə fo ʒamε diʀ ʒamε
Nigdy w życiu!
Jamais !, Pas question !
ʒamε !ˌ pɑ kεstjɔ̃ !
Nigdy nic nie wiadomo.
On ne sait jamais.
ɔ̃ nə sε ʒamε
Nigdy nie byłem w Kanadzie.
Je ne suis jamais allé au Canada.
ʒə nə sɥi ʒamε ale o kanada
Teraz albo nigdy.
C'est maintenant ou jamais., C'est le moment ou jamais.
se mε̃t(ə)nɑ̃ u ʒamεˌ se lə mɔmɑ̃ u ʒamε
(już) nigdy więcej
jamais plus
ʒamε ply