przyszłość

avenir m, futur m

Jakie masz plany na przyszłość?
Quels sont tes projets d'avenir ?
kεl sɔ̃ te pʀɔʒe davniʀ ?
Masz przed sobą wspaniałą przyszłość.
Tu as un avenir brillant devant toi.
ty ɑ œ̃nav(ə)niʀ bʀijɑ̃ d(ə)vɑ̃ twa
Przyszłość pokaże, czy miałeś rację.
L'avenir montrera si tu avais raison.
lav(ə)niʀ mɔ̃tʀ(ə)ʀa si ty avε ʀεzɔ̃
W przyszłości powszechne będzie...
Dans l'avenir, il sera monnaie courante...
dɑ̃ lav(ə)niʀˌ il s(ə)ʀa mɔnε kuʀɑ̃t
w niedalekiej przyszłości
dans l'avenir proche
dɑ̃ lav(ə)niʀ pʀɔʃ