pływać

nager, (unosić się) flotter, (sur)nager

Nie umiem pływać!
Je ne sais pas nager !
ʒə nə sε pɑ naʒe !
Pójdziemy popływać.
On va nager.
ɔ̃ va naʒe
Mięso pływało w sosie chili.
La viande baignait dans la sauce chili.
la vjɑ̃d bεɲε dɑ̃ la sos tʃili
Pływa jak ryba.
Il nage comme un poisson.
il naʒ kɔm œ̃ pwasɔ̃
Spływaj! (odejdź)
Dégage !, Tire-toi !, Décampe !
degaʒ !ˌ tiʀtwa !ˌ dekɑ̃p !