próbować

zrobić coś essayer, tenter (de faire) qqch

Próbował uciec.
Il a tenté de s'évader.
il a tɑ̃te də sevade
Próbowała popełnić samobójstwo.
Elle a tenté de se suicider.
εl a tɑ̃te də sə sɥiside
Nie próbuj mnie powstrzymywać.
N'essaie pas de m'en empêcher.
nesε pɑ də mɑ̃nɑ̃peʃe
Próbowałem nie zwracać na to uwagi.
J'ai essayé de l'ignorer.
ʒe eseje də liɲɔʀe
Próbowano dokonać przewrotu.
Il y a eu une tentative de coup d'État.
ilja y yn tɑ̃tativ də ku deta
Próbuję się do niego dodzwonić.
J'essaye de lui téléphoner.
ʒesεj də lɥi telefɔne
Jeszcze tego nie próbowałem.
Je ne l'ai pas encore essayé.
ʒə nə le pɑ ɑ̃kɔʀ eseje
Próbował ją poderwać.
Il a essayé de la draguer.
il a eseje də la dʀage