trzymać

tenir

Trzymam za ciebie kciuki!
Je croise les doigts !
ʒə kʀwaz le dwa !
Trzymam dla ciebie miejsce.
Je te garde une place.
ʒə tə gaʀd yn plas
Trzymajcie mnie!
Ça me dépasse !
sa mə depɑs !
Trzymała dziecko na rękach.
Elle tenait son enfant dans ses bras.
εl t(ə)nε sɔnɑ̃fɑ̃ dɑ̃ se bʀɑ
Nie trzymaj rąk w kieszeniach.
Sors les mains de tes poches.
sɔʀ le mε̃ də te pɔʃ
Trzymaj język za zębami!
Tiens ta langue !
tjε̃ ta lɑ̃g !
Trzyma go na dystans.
Elle le tient à distance.
εl lə tjε̃ a distɑ̃s
trzymać kogoś w napięciu
tenir qqn en haleine
t(ə)niʀ ɑ̃nalεn
trzymać psa na smyczy
tenir le chien en laisse
t(ə)niʀ lə ʃjε̃ ɑ̃ lεs