pomóc, pomagać

komuś coś zrobić, komuś z czymś aider qqn à faire qqch

Może mi pan(i) pomóc?
Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
vulevu medeˌ sil vu plε ?
Pomóż mi!
Aide-moi.
εdmwa
Pozwoli pan(i), że pomogę.
Laissez-moi vous aider.
lesemwa vuzede
Pomożesz mi to zrobić?
Veux-tu m'aider à le faire ?
vøty mede a lə fεʀ ?
To by bardzo pomogło.
Cela aiderait beaucoup.
s(ə)la εd(ə)ʀε boku
Pomagamy sobie wzajemnie.
On s'entraide., On s'aide mutuellement.
ɔ̃ sɑ̃tʀεdˌ ɔ̃ sεd mytɥεlmɑ̃
Płacz nic tu nie pomoże.
Inutile de pleurer.
inytil də plœʀe
Rodzice pomagają mi finansowo.
Mes parents m'aident financièrement.
me paʀɑ̃ mεd finɑ̃sjεʀmɑ̃