przetłumaczyć

interpréter, (pisemnie) traduire

Tego zdania nie da się przetłumaczyć.
Cette phrase est intraduisible.
sεt fʀɑz εtε̃tʀadɥizibl
Jego powieść została przetłumaczona na różne języki.
Son roman a été traduit en plusieurs langues.
sɔ̃ ʀɔmɑ̃ a ete tʀadɥi ɑ̃ plyzjœʀ lɑ̃g
Książkę z języka angielskiego przetłumaczył...
Le livre a été traduit de l'anglais par...
lə livʀ a ete tʀadɥi də lɑ̃glε paʀ