większy

plus grand

Który jest największy?
Lequel est le plus grand ?
ləkεl ε lə ply gʀɑ̃ ?
Nie życzyłbym tego nawet największemu wrogowi.
Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi.
ʒə nə lə suεt(ə)ʀε pɑ a mɔ̃ piʀ en(ə)mi
Piwo cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn.
La bière est plus populaire parmi les hommes.
la bjεʀ ε ply pɔpylεʀ paʀmi lezɔm
Większej powodzi nie pamiętają najstarsi mieszkańcy.
On n'avait jamais vu une inondation pareille.
ɔ̃ navε ʒamε vy yn inɔ̃dasjɔ̃ paʀεj
W wyniku trzęsienia ziemi ucierpiała większa część wyspy.
Le tremblement de terre a touché la plupart de l'île.
lə tʀɑ̃bləmɑ̃ də tεʀ a tuʃe la plypaʀ də lil
... jest dwa razy większy od...
... il est deux fois plus grand que...
... il ε dø fwa ply gʀɑ̃ kə