powoli

lentement, doucement, (stopniowo) petit à petit

Szliśmy powoli.
On marchait lentement.
ɔ̃ maʀʃε lɑ̃tmɑ̃
Uczy się bardzo powoli.
Il a du mal à aprendre.
il a dy mal a ?
Trzeba się powoli zbierać.
Il serait temps de partir/s'en aller.
il s(ə)ʀε tɑ̃ də paʀtiʀ/sɑ̃nale
Powoli! (ostrożnie)
Doucement !, Attends !
dusmɑ̃ !ˌ atɑ̃ !
Śpiesz się powoli.
Hâte-toi lentement.
ˈɑttwa lɑ̃tmɑ̃
powoli, ale skutecznie
lentement mais sûrement
lɑ̃tmɑ̃ mε syʀmɑ̃