niski

bas/basse, (o człowieku) petit/-ite

Mam niskie ciśnienie.
J'ai/Je fais de l'hypotension.
ʒe/ʒə fε də lipɔtɑ̃sjɔ̃
Możemy spodziewać się jeszcze niższych temperatur.
On peut s'attendre à des températures encore plus basses.
ɔ̃ pø satɑ̃dʀ a de tɑ̃peʀatyʀ ɑ̃kɔʀ ply bas
Pracują za bardzo niskie wynagrodzenie.
Ils travaillent pour des salaires très bas.
il tʀavaj puʀ de salεʀ tʀε bɑ
Był niższy niż pozostali chłopcy.
Il était plus petit que les autres garçons.
il etε ply p(ə)ti kə lezotʀ gaʀsɔ̃
Unikam produktów niskiej jakości.
J'évite les produits de mauvaise qualité.
ʒevit le pʀɔdɥi də mɔvεz kalite
Kupiłem to za śmiesznie niską cenę.
Je l'ai acheté pour trois fois rien.
ʒə le aʃ(ə)te puʀ tʀwɑ fwa ʀjε̃
za najniższą cenę
au plus bas prix
o ply bɑ pʀi