rozmawiać

z kimś parler à/avec qqn, converser, causer avec qqn

O czym rozmawialiście?
De quoi avez-vous parlé ?
də kwa avevu paʀle ?
Nie mam ochoty rozmawiać.
Je n'ai pas envie de causer.
ʒə ne pɑ ɑ̃vi də koze
Mogę z panem/panią porozmawiać?
Je peux vous parler ?
ʒə pø vu paʀle ?
Z kim rozmawiam? (przez telefon)
Qui est à l'appareil ?
ki εta lapaʀεj ?
Rozmawialiście już o tym?
Vous en avez déjà parlé ?
vuzɑ̃nave deʒa paʀle ?
Chciałbym rozmawiać z...
J'aimerais parler à/avec...
ʒεmʀε paʀle a/avεk
Rozmawiają po rosyjsku.
Ils communiquent en russe.
il kɔmynik ɑ̃ ʀys