głowa

tête f

Kręci mi się w głowie.
J'ai la tête qui tourne.
ʒe la tεt ki tuʀn
Tylko pokręciła głową.
Elle a seulement secoué la tête.
εl a sœlmɑ̃ s(ə)kwe la tεt
Jest o głowę wyższy ode mnie.
Il me dépasse de la tête.
il mə depɑs də la tεt
Głową muru nie przebijesz.
Il ne faut pas donner de la tête contre un mur., Il ne faut pas se taper la tête sur les murs.
il nə fo pɑ dɔne də la tεt kɔ̃tʀ œ̃ myʀˌ il nə fo pɑ sə tape la tεt syʀ le myʀ
Przychodzi panu/pani coś do głowy?
Vous avez une idée ?
vu ave yn ide ?
Nic nie przychodzi mi do głowy.
Aucune idée.
okyn ide
Pozwala wchodzić sobie na głowę.
Il se laisse toujours faire.
il sə lεs tuʒuʀ fεʀ
To mi się w głowie nie mieści.
Cela dépasse mon entendement.
s(ə)la depɑs mɔnɑ̃tɑ̃dmɑ̃
Miejmy to już z głowy.
Que ça finisse bientôt.
kə sa finis bjε̃to
Wino uderzyło mu do głowy.
Le vin lui est monté à la tête.
lə vε̃ lɥi ε mɔ̃te a la tεt
Jak zwykle wszystko na mojej głowie!
À moi de m'occuper de tout comme d'habitude.
a mwa də mɔkype də tu kɔm dabityd
Nie mieszaj mi w głowie!
Ne m'embrouille pas (les idées) !
nə mɑ̃bʀuj pɑ (lezide) !
Wciąż chodzi mi to po głowie.
Ça me trotte toujours dans la tête., Ça me travaille.
sa mə tʀɔt tuʒuʀ dɑ̃ la tεtˌ sa mə tʀavaj
Nie traćcie głowy.
Ne perdez pas la tête/le nord !
nə pεʀde pɑ la tεt/lə nɔʀ !
Jest głową rodziny.
Il est le chef de la famille.
il ε lə ʃεf də la famij
Szef zmył mu głowę.
Le chef l'a engueulé.
lə ʃεf la ɑ̃gœle
Głowa do góry!
Du courage !, Haut les cœurs !
dy kuʀaʒ !ˌ ˈo le kœʀ !
Co dwie głowy, to nie jedna.
Deux avis valent mieux qu'un.
døzavi val mjø kœ̃
Łamałem sobie głowę nad rozwiązaniem...
Je me suis creusé la tête pour trouver la solution...
ʒə mə sɥi kʀøze la tεt puʀ tʀuve la sɔlysjɔ̃
od stóp do głów
des pieds à la tête
de pje a la tεt
bić kogoś na głowę
rendre des points à qqn, battre qqn à plate couture
ʀɑ̃dʀ de pwε̃ˌ batʀ a plat kutyʀ
nie mieć dachu nad głową
être sans toit
εtʀ sɑ̃ twa