wybaczyć

komuś coś pardonner qqch à qqn

Wybaczysz mi?
Tu me le pardonneras ?
ty mə lə paʀdɔn(ə)ʀa ?
Nigdy sobie tego nie wybaczę.
Je ne me le pardonnerai jamais.
ʒə nə mə lə paʀdɔn(ə)ʀe ʒamε
Proszę wybaczyć, że to mówię...
Pardonnez-moi de le dire/l'exprimer ainsi...
paʀdɔnemwa də lə diʀ/lεkspʀime ε̃si
Takich błędów się nie wybacza.
On ne pardonne pas de telles erreurs.
ɔ̃ nə paʀdɔn pɑ də tεlzeʀœʀ
Proszę wybaczyć na moment!
Excusez-moi pour un instant !
εkskyzemwa puʀ œ̃nε̃stɑ̃ !
Proszę wybaczyć mój słaby angielski.
Excusez mon mauvais anglais.
εkskyze mɔ̃ mɔvεzɑ̃glε
Pan(i) wybaczy, ale...
Avec tous le respect que je vous dois...
avεk tus lə ʀεspε kə ʒə vu dwa