wykonać

faire, exécuter, effectuer

Zadanie jest wykonane.
La mission est accomplie.
la misjɔ̃ εtakɔ̃pli
Wykonuje wolny zawód.
Elle travaille en free-lance/à son compte.
εl tʀavaj ɑ̃ fʀilɑ̃s/a sɔ̃ kɔ̃t
Wykonałem kilka telefonów.
J'ai fait quelques appels.
ʒe fε kεlkəzapεl