wydawać się

sembler, paraître

To mi się wydaje nieprawdopodobne.
Ça me semble peu probable/improbable.
sa mə sɑ̃bl pø pʀɔbabl/ε̃pʀɔbabl
Jak ci/panu się wydaje?
Qu'est-ce que tu en penses/vous en pensez ?
kεs kə ty ɑ̃ pɑ̃s/vuzɑ̃ pɑ̃se ?
Nie wydaje mi się.
Ça me semble peu probable.
sa mə sɑ̃bl pø pʀɔbabl
Wydaje mi się znajomy.
Il me paraît familier.
il mə paʀε familje
Już się wydało! (tajemnica)
On a vendu la mèche., La mèche est éventée., On a découvert le pot aux roses.
ɔ̃na vɑ̃dy la mεʃˌ la mεʃ εtevɑ̃teˌ ɔ̃na dekuvεʀ lə poto ʀɔz
Jak się wydaje...
Apparemment..., Comme il semble...
apaʀamɑ̃ˌ kɔm il sɑ̃bl
Wydaje mi się, że...
Je suppose que..., Je crois que...
ʒə sypoz kəˌ ʒə kʀwa kə