potrzebować

czegoś avoir besoin de qqch

Czego pan(i) potrzebuje?
De quoi avez-vous besoin ?, Qu'est-ce qu'il vous faut ?
də kwa avevu bəzwε̃ ?ˌ kεs kil vu fo ?
Nie potrzebuję tego.
Je n'en ai pas besoin.
ʒə nɑ̃nε pɑ bəzwε̃
Będziemy potrzebować pomocy.
Nous aurons besoin d'aide.
nuzoʀɔ̃ bəzwε̃ dεd
Potrzebuję tego na gwałt.
J'en ai un besoin urgent.
ʒɑ̃nε œ̃ bəzwε̃ yʀʒɑ̃