prowadzić

(a)mener, (pojazd) conduire, (zebranie itp.) diriger

Prowadzę normalne życie.
Je mène une vie (tout à fait) normale.
ʒə mεn yn vi (tuta fε) nɔʀmal
Umie pan(i) prowadzić?
Vous savez/pouvez conduire ?
vu save/puve kɔ̃dɥiʀ ?
Kto prowadził (samochód)?
Qui a conduit ?, Qui était au volant ?
ki a kɔ̃dɥi ?ˌ ki etεto vɔlɑ̃ ?
Rozmowy do niczego nie prowadzą.
Ces discussions ne mènent à rien.
se diskysjɔ̃ nə mεn a ʀjε̃
Prowadzę dziennik.
Je tiens un journal.
ʒə tjε̃ œ̃ ʒuʀnal
To do niczego nie prowadzi.
Cela ne (nous) mène à rien.
s(ə)la nə (nu) mεn a ʀjε̃
Prowadzili rozmowę o...
Ils ont discuté (de)...
ilzɔ̃ diskyte (də)
Prowadzę korespondencję z...
Je suis en correspondance avec...
ʒə sɥi ɑ̃ kɔʀεspɔ̃dɑ̃s avεk