sposób

manière f, façon f, sorte f

Można to robić na różne sposoby.
Il y a plusieurs manières de le faire.
ilja plyzjœʀ manjεʀ də lə fεʀ
W ten sposób się nie da.
Ça n'ira pas comme ça.
sa niʀa pɑ kɔm sa
W ten sposób do niczego nie dojdziemy.
Cela ne mène à rien.
s(ə)la nə mεn a ʀjε̃
w następujący sposób
de la manière/façon suivante
də la manjεʀ/fasɔ̃ sɥivɑ̃t
w ten sam sposób
de la même manière, de la même façon
də la mεm manjεʀˌ də la mεm fasɔ̃