wrażenie

impression f

Jakie było państwa ogólne wrażenie?
Quelle était votre impression globale ?
kεl etε vɔtʀ ε̃pʀesjɔ̃ glɔbal ?
Zrobiła na mnie ogromne wrażenie!
Elle m'a vraiment impressionné !, Elle m'a fait une forte impression !
εl ma vʀεmɑ̃ ε̃pʀesjɔne !ˌ εl ma fε yn fɔʀte ε̃pʀesjɔ̃ !
Miała wrażenie, że słyszy kroki.
Elle avait l'impression d'entendre des pas.
εl avε lε̃pʀεsjɔ̃ dɑ̃tɑ̃dʀ de pɑ
Robił wrażenie niewiniątka.
Il prenait un air de sainte nitouche.
il pʀənε œ̃nεʀ də sε̃t nituʃ
To sprawia wrażenie, że...
On a l'impression que...
ɔ̃na lε̃pʀεsjɔ̃ kə
Miałem wrażenie, że...
J'avais l'impression que...
ʒavε lε̃pʀεsjɔ̃ kə
Często odnoszę wrażenie, że...
Des fois, j'ai l'impression que...
de fwaˌ ʒe lε̃pʀεsjɔ̃ kə