zgadywać

deviner

Zgadnij!
Essaie de deviner !
esε də d(ə)vine !
Zgadnij, kto przyszedł!
Devine qui est là !
dəvin ki ε la !
Zgadłeś!
Bingo !
bε̃go !