gorszy

pire, plus mauvais/-aise, (niższej jakości) inférieur/-eure

Było to o wiele gorsze niż myślałem.
C'était beaucoup plus mauvais que je l'avais cru.
setε boku ply mɔvε kə ʒə lavε kʀy
Ona jest jeszcze gorsza niż ja!
Elle est encore pire que moi !
εl εtɑ̃kɔʀ piʀ kə mwa !
Gorzej (już) być nie może.
Cela ne peut pas être encore pire.
s(ə)la nə pø pɑ εtʀ ɑ̃kɔʀ piʀ
Jest coraz gorzej.
Ça va de mal en pis.
sa va də mal ɑ̃ pi
To nie jest wcale gorsze od...
Ce n'est pas plus pire que...
sə nε pɑ ply piʀ kə
im starszy, tym gorszy
plus vieux, plus mauvais
ply vjøˌ ply mɔvε
zmiana na gorsze
changement/tournure pour le pire
ʃɑ̃ʒmɑ̃/tuʀnyʀ puʀ lə piʀ