wstrzymać

retenir, arrêter, (odwlec) retarder

Wstrzymali się od głosu.
Ils se sont abstenus de voter.
il sə sɔ̃tapsteny də vɔte
Wstrzymano ruch na dwie godziny.
On a arrêté la circulation pour deux heures.
ɔ̃na aʀete la siʀkylasjɔ̃ puʀ døzœʀ
Prace zostały wstrzymane.
Les travaux ont été arrêtés/suspendus.
le tʀavo ɔ̃ ete aʀεte/syspɑ̃dy
wstrzymanie ognia
cessez-le-feu m
sesel(ə)fø