wyprowadzić (się)

kogoś/coś skądś faire sortir, conduire qqn de qqch, (z domu) déménager

Wyprowadziliśmy go na zewnątrz.
On l'a fait sortir.
ɔ̃ la fε sɔʀtiʀ
Został wyprowadzony przez policję.
La police l'a emmené.
la pɔlis la ɑ̃m(ə)ne
Muszę pana/panią wyprowadzić z błędu.
Permettez-moi de vous détromper.
pεʀmεtemwa də vu detʀɔ̃pe
Muszę wyprowadzić psa na spacer.
Je dois sortir/promener mon chien.
ʒə dwa sɔʀtiʀ/pʀɔm(ə)ne mɔ̃ ʃjε̃
Dał się wyprowadzić w pole.
Il s'est fait avoir.
il se fε avwaʀ
Wyprowadź wzór na...
Dérive une formule pour...
deʀiv yn fɔʀmyl puʀ