kręcić (się)

(faire) tourner, (film) filmer, (kłamać) mentir

Kręci nowy film.
Il tourne un nouveau film.
il tuʀn œ̃ nuvo film
Kręci się mi w głowie.
J'ai la tête qui tourne.
ʒe la tεt ki tuʀn
Wszystko kręci się wokół...
... fait tourner le monde.
... fε tuʀne lə mɔ̃d