przykład

exemple m

Będą brać z niej przykład.
Ils vont suivre son exemple.
il vɔ̃ sɥivʀ sɔnεgzɑ̃pl
Podam przykład.
Je vous donne un exemple.
ʒə vu dɔn œ̃nεgzɑ̃pl
Poparł swoją tezę licznymi przykładami.
Il a étayé sa thèse de nombreux exemples.
il a eteje sa tεz də nɔ̃bʀøεgzεpl
Ta katedra jest typowym przykładem architektury romańskiej.
Cette cathédrale est un exemple typique de l'architecture romane.
sεt katedʀal εtœ̃nεgzɑ̃pl tipik də laʀʃitεktyʀ ʀɔman
Poszedł za przykładem kolegów.
Il a suivi l'exemple de ses copains.
il a sɥivi lεgzɑ̃pl də se kɔpε̃
Nasze miasto świeci przykładem.
Notre ville montre l'exemple.
nɔtʀ vil mɔ̃tʀ lεgzɑ̃pl
Możemy panu/pani zaproponować na przykład...
On peut vous offrir, par exemple...
ɔ̃ pø vuzɔfʀiʀˌ paʀ εgzɑ̃pl
Osobowości jak na przykład Gandhi, czy...
Les personnalités comme Gandhi ou...
le pεʀsɔnalite kɔm gɑ̃di u
Wyjaśnię to na przykładzie...
Je vais l'illustrer avec un exemple...
ʒə vε lilystʀe avεk œ̃nεgzɑ̃pl
na przykład...
comme par exemple..., tel/telle que...
kɔm paʀ εgzɑ̃plˌ tεl/tεl kə
przykład godny naśladowania
exemple à suivre
εgzɑ̃pl a sɥivʀ