wyłączać, wyłączyć

coś débrancher, éteindre, déconnecter qqch

Wyłącz to!
Éteins-le !, (pot.) Éteins ça !
etε̃lə !ˌ etε̃ sa !
Wyłączyli prąd.
On a coupé le courant.
ɔ̃na kupe lə kuʀɑ̃
Musisz to wyłączyć z kontaktu.
Tu dois le débrancher.
ty dwa lə debʀɑ̃ʃe
Wyłączony z ruchu/nieczynny.
Hors service.
ˈɔʀ sεʀvis