ustalić

déterminer, fixer, (prawdę, fakty itp.) identifier

Trudno ustalić przyczynę śmierci.
Il est difficile de déterminer la cause de la mort/du décès avec précision.
il ε difisil də detεʀmine la koz də la mɔʀ/dy desε avεk pʀesizjɔ̃
ustalić czyjąś tożsamość
identifier qqn
idɑ̃tifje