świat

monde m

Zwiedził kawał świata.
Il a vu du pays.
il a vy dy pei
To nie jest koniec świata.
Ça ne sera pas la fin du monde.
sa nə s(ə)ʀa pɑ la fε̃ dy mɔ̃d
Do odważnych świat należy.
La fortune sourit aux audacieux !
la fɔʀtyn suʀi ozodasjø !
Pieniądze rządzą światem.
L'argent fait tourner le monde.
laʀʒɑ̃ fε tuʀne lə mɔ̃d
Za nic w świecie!
Pour rien au monde !
puʀ ʀjε̃no mɔ̃d !
Świat jest mały.
Le monde est petit.
lə mɔ̃d ε p(ə)ti
Tego jeszcze świat nie widział!
Ça ne s'est jamais vu !
sa nə se ʒamε vy !
Przyszedł na świat... (urodził się)
Il est venu au monde...
il ε v(ə)ny o mɔ̃d
iść aż na koniec świata
aller au bout du monde
ale o bu dy mɔ̃d
jak świat światem
depuis que le monde est monde
dəpɥi kə lə mɔ̃d ε mɔ̃d
koniec świata
fin du monde
fε̃ dy mɔ̃d