należeć

do kogoś appartenir, être à qqn, (być częścią) do czegoś faire partie de qqch

Do kogo to należy?
À qui est-ce ?, (pot.) C'est à qui ?
a ki εs ?ˌ seta ki ?
Należy do najlepszych.
Il fait partie des meilleurs.
il fε paʀti de mεjœʀ
Pizza należy do moich ulubionych dań.
La pizza est l'un de mes plats préférés.
la pidza ε lœ̃ də me pla pʀefeʀe
Do odważnych świat należy.
La fortune sourit aux audacieux !
la fɔʀtyn suʀi ozodasjø !
Dom należący do jego rodziny...
Une maison appartenant à sa famille...
yn mεzɔ̃ apaʀtənɑ̃ a sa famij
Do moich obowiązków należy...
... entre dans mes attributions.
... ɑ̃tʀ dɑ̃ mezatʀibysjɔ̃
List należy wysłać...
La lettre doit être envoyée...
la lεtʀ dwa εtʀ ɑ̃vwaje