zwyczaj

coutume f, habitude f

Ten zwyczaj już zanikł.
Cette coutume a déjà disparu.
sεt kutym a deʒa dispaʀy
Zwyczaj ten sięga średniowiecza.
Cette coutume remonte au Moyen Âge.
sεt kutym ʀ(ə)mɔ̃t o mwajεnɑʒ
zwyczaje bożonarodzeniowe
traditions de Noël
tʀadisjɔ̃ də nɔεl
jak to jest w zwyczaju
comme il est d'usage
kɔm il ε dyzaʒ
mieć w zwyczaju coś robić
avoir coutume de faire qqch, avoir pour habitude de faire qqch
avwaʀ kutymˌ avwaʀ puʀ abityd