zadzwonić

do kogoś téléphoner, passer un coup de fil à qqn

Zadzwonię do ciebie/pana.
Je te/vous téléphonerai., Je t'appelle/vous appelle.
ʒə tə/vu telefɔn(ə)ʀeˌ ʒə tapεl/vuzapεl
Zadzwonię na policję!
Je vais appeler la police !
ʒə vε ap(ə)le la pɔlis !
Zadzwoń do mnie, kiedy wróci.
Appelle-moi quand il rentre.
apεlmwa kɑ̃til ʀɑ̃tʀ
zadzwonić na koszt odbiorcy
appeler/téléphoner en PCV
ap(ə)le/telefɔne ɑ̃ peseve
zadzwonić na pogotowie
appeler une ambulance
ap(ə)le yn ɑ̃bylɑ̃s