ja

je, (samodzielne) moi, moi-même

Jestem głodny. – Ja też.
J'ai faim. – Moi aussi.
ʒe fε̃ - mwa osi
Była w tym samym wieku co ja.
Elle avait le même âge que moi.
εl avε lə mεm ɑʒ kə mwa
Daj mi to.
Donne-moi ce truc.
dɔnmwa sə tʀyk
Chodźmy do mnie.
Allons chez moi.
alɔ̃ ʃe mwa
Miło mi pana/panią poznać.
Je suis content de faire votre connaissance., Enchanté (de faire votre connaissance)., Je suis content de vous connaître.
ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃ də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃sˌ ɑ̃ʃɑ̃te (də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s)ˌ ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃ də vu kɔnεtʀ
Nie podoba mi się to. (mam złe przeczucie)
Ça me paraît louche.
sa mə paʀε luʃ
Cieszy mnie to.
Ça me fait plaisir.
sa mə fε pleziʀ
Mnie w to nie mieszajcie!
Ne m'y mêlez pas !
nə mi mele pɑ !
Boli mnie gardło.
J'ai mal à la gorge.
ʒe mal a la gɔʀʒ
Męczy mnie zgaga.
J'ai des aigreurs (d'estomac).
ʒe dezεgʀœʀ (dεstɔmak)
Działa mi na nerwy!
Elle me court sur le haricot.
εl mə kuʀ syʀ lə ˈaʀiko
Komputer mi się zawiesił.
Mon ordinateur s'est planté.
mɔnɔʀdinatœʀ se plɑ̃te
A skąd ja mam wiedzieć?
Est-ce que je sais, moi ?
εs kə ʒə sεˌ mwa ?
Wszystko mi jedno.
Ça m'est égal., (pot.) Je m'en fous.
sa mεegalˌ ʒə mɑ̃ fu
To mnie nie rusza.
Ça me laisse froid.
sa mə lεs fʀwa
Ja (nie) jestem...
Je (ne) suis (pas)...
ʒə (nə) sɥi (pɑ)
Ja bym powiedział...
Moi, je dirais...
mwaˌ ʒə diʀε
Jeśli chodzi o mnie, to...
En ce qui me concerne...
ɑ̃ sə ki mə kɔ̃sεʀn