przejrzeć

coś parcourir, passer en revue, survoler qqch

Przejrzała stare ubrania.
Elle a trié ses vieux vêtements.
εl a tʀije se vjø vεtmɑ̃
Przejrzyj te zdjęcia.
Jette un coup d'œil sur ces photos.
ʒεt œ̃ ku dœj syʀ se fɔto
Przejrzyj to jeszcze raz.
Revois-le encore une fois.
ʀ(ə)vwalə ɑ̃kɔʀ yn fwa
Przejrzyj wreszcie na oczy.
Ouvre les yeux !
uvʀ lezjø !
Przejrzałem cię na wylot.
Je lis dans ta pensée., Je vois ce que tu as dans le ventre.
ʒə lis dɑ̃ ta pɑ̃seˌ ʒə vwa sə kə ty ɑ dɑ̃ lə vɑ̃tʀ