szczegół

détail m

To tylko drobny szczegół.
Ce n'est qu'un petit détail.
sə nε kœ̃ p(ə)ti detaj
Oszczędź mi szczegółów.
Épargne-moi les détails.
epaʀɲmwa le detaj
Diabeł tkwi w szczegółach.
Tout est dans le détail.
tutε dɑ̃ lə detaj
Nie będę wchodzić w szczegóły.
Je ne vais pas entrer dans le détail.
ʒə nə vε pɑ ɑ̃tʀe dɑ̃ lə detaj
w najdrobniejszych szczegółach
dans le moindre détail
dɑ̃ lə mwε̃dʀ detaj