wyjście

sortie f, issue f, (rozwiązanie) solution f

Poczekam przy wyjściu.
Je vais attendre à la sortie.
ʒə vε atɑ̃dʀ a la sɔʀti
Niestety nie mam wyjścia.
Malheureusement, je n'ai pas de choix.
maløʀøzmɑ̃ˌ ʒə ne pɑ də ʃwa
Musisz to zrobić, to jedyne wyjście.
Tu dois le faire, il n'y a pas d'autre solution.
ty dwa lə fεʀˌ ilnja pɑ dotʀ sɔlysjɔ̃
Znalazłem się w sytuacji bez wyjścia.
Je perds mon latin.
ʒə pεʀ mɔ̃ latε̃