udzielić

komuś czegoś accorder, donner qqch à qqn

Udzieliłem jej pierwszej pomocy.
Je lui ai donné les premiers secours.
ʒə lɥi ε dɔne le pʀəmje s(ə)kuʀ
Udzielimy państwu 10% zniżki.
On vous fera une remise de dix pour cent.
ɔ̃ vu f(ə)ʀa yn ʀ(ə)miz də di puʀ sɑ̃
Udzielono mi kredytu.
On m'a accordé un crédit.
ɔ̃ ma akɔʀde œ̃ kʀedi
Nie mogę panu/pani udzielić tych informacji.
Je ne peux pas vous donner ces informations.
ʒə nə pø pɑ vu dɔne sezε̃fɔʀmasjɔ̃
Udzielił mi kilku cennych rad.
Il m'a donné quelques conseils précieux.
il ma dɔne kεlk(ə) kɔ̃sεj pʀesjø
Udzieliła wywiadu telewizji.
Elle a accordé une interview à la télé.
εl a akɔʀde yn ε̃tεʀvju a la tele
Prezydent udzielił nam poparcia.
Le président nous a apporté son soutien.
lə pʀezidɑ̃ nuza apɔʀte sɔ̃ sutjε̃
Przewodniczący nie udzielił nikomu głosu.
Le président n'a donné la parole à personne.
lə pʀezidɑ̃ na dɔne la paʀɔl a pεʀsɔn