twój, twoja, twoje

ton, ta, tes

Czy to jest twoja żona?
C'est ta femme ?
se ta fam ?
To nie twoja sprawa.
Ce n'est pas ton affaire.
sə nε pɑ tɔnafεʀ
Twoja kolej.
C'est ton tour.
se tɔ̃ tuʀ
Miło z twojej strony.
C'est gentil de ta part.
se ʒɑ̃ti də ta paʀ
Co słychać u twoich rodziców?
Quoi de neuf chez tes parents ?
kwa də nœf ʃe te paʀɑ̃ ?
Zrobimy to po twojemu.
On le fera comme tu voudras.
ɔ̃ lə f(ə)ʀa kɔm ty vudʀa
Jestem twoim dłużnikiem.
À charge de revanche !
a ʃaʀʒ də ʀ(ə)vɑ̃ʃ !
Ten twój przyjaciel...
Ton ami en question...
tɔnami ɑ̃ kεstjɔ̃