taki

pareil/-eille, tel/telle, (pot.) (jeden) un/une

Nie zadawajcie mu takich pytań.
Ne lui posez pas de pareilles questions.
nə lɥi pɔze pɑ də paʀεj kεstjɔ̃
Nie kupiłbym takich butów.
Je n'achèterais pas de pareilles chaussures.
ʒə naʃεt(ə)ʀε pɑ də paʀεj ʃosyʀ
Nic takiego nie powiedziałem.
Je n'ai rien dit de pareil.
ʒə ne ʀjε̃ di də paʀεj
To nie było takie proste.
Ce n'était pas vraiment facile.
sə netε pɑ vʀεmɑ̃ fasil
Dlaczego robisz taką minę?
Qu'est-ce que tu as à faire une tête pareille ?
kεs kə ty ɑ a fεʀ yn tεt paʀεj ?
Nie przepuści takiej okazji.
Il ne va pas rater l'occasion.
il nə va pɑ ʀate lɔkazjɔ̃
Jak możesz mówić coś takiego?
Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ?
kɔmɑ̃ εs kə ty pø diʀ yn ʃoz paʀεj ?
Już taki jest.
Il est comme ça.
il ε kɔm sa
Takie uwagi zostaw dla siebie.
Épargne-moi de pareils commentaires.
epaʀɲmwa də paʀεj kɔmɑ̃tεʀ
Jaki ojciec, taki syn.
Tel père, tel fils.
tεl pεʀˌ tεl fis
W takim wypadku...
Alors, dans ce cas...
alɔʀˌ dɑ̃ sə kɑ
taki sobie
couci-couça, comme ci, comme ça
kusikusaˌ kɔm siˌ kɔm sa