gdzie

Nie mam gdzie mieszkać.
Je n'ai pas de domicile., Je n'ai pas de logement.
ʒə ne pɑ də dɔmisilˌ ʒə ne pɑ də lɔʒmɑ̃
Gdzie są twoje dzieci?
Où sont tes enfants ?
u sɔ̃ tezɑ̃fɑ̃ ?
Gdzie mam to położyć?
Où est-ce que je dois le mettre ?
u εs kə ʒə dwa lə mεtʀ ?
Wie, gdzie go boli.
Il sait bien où le soulier le blesse.
il sε bjε̃ u lə sulje lə blεs
Gdzie diabeł mówi dobranoc.
C'est au diable vert., C'est un trou.
seto djɑbl vεʀˌ setœ̃ tʀu
gdzie się tylko da
un peu partout
œ̃ pø paʀtu