uderzyć

kogoś donner un coup à qqn, frapper qqn, w coś heurter qqch

Samochód uderzył w mur.
La voiture a heurté un mur.
la vwatyʀ a ˈœʀte œ̃ myʀ
Uderzyłem się w piszczel.
Je me suis fait mal au tibia.
ʒə mə sɥi fε mal o tibja
Uderzył go pięścią.
Il lui a donné un coup de poing.
il lɥi a dɔne œ̃ ku də pwε̃
Uderzyłem głową o...
Je me suis cogné la tête contre...
ʒə mə sɥi kɔɲe la tεt kɔ̃tʀ
Alkohol uderza mi do głowy.
L'alcool me monte à la tête.
lalkɔl mə mɔ̃t a la tεt