żart

blague f, plaisanterie f

Powiedziałem to tylko dla żartu.
Je l'ai dit pour rire.
ʒə le di puʀ ʀiʀ
Obrócił to w żart.
Il l'a tourné en plaisanterie.
il la tuʀne ɑ̃ plεzɑ̃tʀi
Nie znasz się na żartach?
Tu ne comprends pas la plaisanterie ?
ty nə kɔ̃pʀɑ̃ pɑ la plεzɑ̃tʀi ?
Żarty na bok!
Blague à part/dans le coin !
blag a paʀ/dɑ̃ lə kwε̃ !
Zrobiłem to dla żartu.
Je l'ai fait par plaisanterie.
ʒə le fε paʀ plεzɑ̃tʀi
Nie rób sobie ze mnie żartów!
Ne te moque pas de moi !
nə tə mɔk pɑ də mwa !
Dla żartu przezywamy go...
On lui dit par plaisanterie...
ɔ̃ lɥi di paʀ plεzɑ̃tʀi