przyznać

reconnaître, avouer

Przyznaję, że popełniłem błąd.
J'avoue avoir commis une faute.
ʒavu avwaʀ kɔmi yn fot
Przyznaję, że jest dobry.
J'avoue qu'il est bon.
ʒavu kil ε bɔ̃
Przyznała mi rację.
Elle a admis que j'avais raison.
εl a admi kə ʒavε ʀεzɔ̃
Otwarcie przyznaje, że jest komunistą.
Il se déclare partisan du communisme.
il sə deklaʀ paʀtizɑ̃ dy kɔmynism
Muszę przyznać, że...
Je dois admettre que...
ʒə dwa admεtʀ kə
Jak sama przyznała...
Par son propre aveu...
paʀ sɔ̃ pʀɔpʀ avø
Musisz przyznać, że...
Tu dois reconnaître/avouer/admettre que...
ty dwa ʀ(ə)kɔnεtʀ/avwe/admεtʀ kə